_PLICE

1.řjna 2009

Galerie Lapidárum Barokního umění
Rámová 6, Praha 1

interaktivní barokní instalace

Tato pouze jednodenní instalace vznikla, aby připomněla banální věc jakou je dýchání, základní činnost našeho kosmického bytí. Interaktivní projekt PLICE je poháněn rytmem dechu, takže nezažijete nic většího než cestu do vlastního nitra lemovanou vědomým pozorováním vašeho dýchání. Zase jednou si připomenete svoje tělo, dech a že truth is out/in there. Myšlenky, které se vynoří ve vašem nitru během splynutí s instalací nechte v klidu odejít.

Autoři: Tomáš Vavříček, Jan Šíma, Jonáš Strouhal, Pavel  
Čejka, Stanley Povoda

Instalace je v rámci VICE párty

www.viceland.com

www.valderon.org
www.vicestartparty.cz