vernisáž: úterý, 25.1.2011 od 19:00
hudba: Popper-C

vystava bude probihat od 25.1. do 25.2.2011


The Chemistry Gallery uvádí první výstavu v roce 2011, která představí nový výstavní cyklus galerie zaměřený na prezentaci současných trendů v abstraktní tvorbě. První výstava tohoto cyklu prezentuje 4 mladé autory, jež spojují abstraktní prvky v jejich tvorbě, zároveň však pro každého z nich znamená jejich stávající abstraktní poloha něco jiného.

 

Student brněnské FaVU a zároveň asistent proslulého akad. mal. Martina Mainera Samuel Paučo (1986) na výstavě prezentuje dvě své polohy - lité obrazy a obrazy vzniklé otiskem. Leitmotivem těchto děl je procesualita a tzv. řízená náhoda. V prvním případě jde o proces, kdy autor přistupuje k plátnu často v horizontální podobě bez zjevné představy o konečném vyznění. Postupným vrstvením barevných a strukturálních akordů se jeho obraz v procesu malby odkrývá a definuje. Jde o abstraktní obrazy, které v sobě skrývají ironický podtón ve vztahu ke klasické bezproblémové formální abstrakci. Jeden z obrazů se například jmenuje Sexy Pollock. Druhá série obrazů pak vzniká jejich vzájemnou interakcí – otiskem. Plátno se tak stává médiem samotného malování, jakýmsi štětcem.

 

Tomáš Vavříček (1985), navštěvující v současné době ateliér Jiřího Davida na pražské VŠUP, ve svých abstraktních obrazech pracuje s vyobrazením archetypálních tvarů, ve kterých nachází prapodstatu vědění. Pracuje s expresivním výrazem, kdy hlavním výrazivem není konkrétní předmět, ale použití shluku barev. Formálně ve svých abstraktních pracích využívá základní tvary - čtverec, kruh či čáru. Inspiraci si bere z brněnského konkretistického hnutí zaměřujícího se na základní tvar.

 

 

Kromě prezentace mezi mladými autory ne zrovna často volené abstraktní techniky malby nabízí výstava i prezentaci zajímavé k

onfrontace či snad symbiózy různých ateliérů brněnské a pražských škol výtvarných umění.

 

Výstava potrvá od 25.1.2011 do 25.2.2011.

 

Kurátoři: Petr Hájek, Tomáš Vavříček